PRÍPRAVA PUBLIKÁCIE VTÁKY A PRÍRODA TRENČÍNA - Články - Ornitologická poradňa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PRÍPRAVA PUBLIKÁCIE VTÁKY A PRÍRODA TRENČÍNA

Publikoval v Monitoring vtáctva ·
Viete o hniezdení sokola myšiara alebo vám pod oknami každý večer húkali sovy? Vyznáte sa vo vtáctve a máte z Trenčína nejaké zaujímavé pozorovanie? Videli ste niečo, čo by nemalo zostať nepovšimnuté, nejaký zaujímavý vtáčí druh, sovu či dravca, niečo vzácne? Pošlite tento údaj ornitológom!  
 
Aj miestna komunita Trenčanov, ktorí si všímajú prírodu okolo seba, aj operencov v meste, môže takto prispieť k vzniku novej užitočnej publikácie „Vtáky a príroda Trenčína“. Ornitológovia sumarizujú výsledky takmer dvadsaťročného monitoringu vtáctva Trenčína a okolitej prírody a pri tejto príležitosti oslovujú aj laickú verejnosť, ktorá za určitých okolností dokáže prispieť cennými informáciami o výskyte viacerých vtáčích druhov.  
 
Jediné, čo je potrebné, je vyplnenie formulára a preposlanie fotografie, ak z takéhoto pozorovania existuje. Zaberie vám to len pár minút!
 
Cieľom publikácie je zachytiť aktuálny stav vtáčích populácií na území Trenčína. Kvalita životného prostredia sa tu v posledných desaťročiach podstatne zmenila, niekde je to lepšie, niekde horšie, a jedným zo spôsobov, ako túto zmenu „zmerať“ či zdokumentovať, sú práve údaje o vtáctve. Vzhľadom na svoju väzbu k určitému prostrediu a ľahkú pozorovateľnosť, sú vtáky veľmi často využívaným tzv. bioindikátorom. Sú to organizmy, ktoré indikujú zmeny v ekosystémoch, ich prítomnosť alebo neprítomnosť nám signalizuje, že sa v našom životnom prostredí niečo deje.
 
Publikáciu vydá SOS/BirdLife Slovensko a bude bezplatne dostupná každému záujemcovi, publikovaná bude aj v elektronickej podobe na plánovanom internetovom portáli.Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky