AKO SA STAŤ ORNITOLÓGOM? - Články - Ornitologická poradňa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

AKO SA STAŤ ORNITOLÓGOM?

Publikoval Radovan Jambor v Vzdelávanie verejnosti · 28/1/2018 14:09:00
Veľa ľudí sa ma pýta, ako sa môžu stať ornitológom, či je to práca a či sa dá vôbec ornitológiou živiť. Pre tých, ktorí s touto oblasťou nemajú až tak veľa skúseností, si to teraz rozmeníme na „drobné“. Pokúsim sa predostrieť čo najkonkrétnejšiu odpoveď, aj s istým praktickým návodom, ako sa k ornitológii „dopracovať“.
 
Ornitológia je síce veda (ornis=vtáky, logos=veda), ale človek sa jej nemusí nutne venovať profesionálne a v praxi to ani nie je vždy možné. Žiada si to určitý postup, terénne skúsenosti, ale aj vysokoškolské štúdium a „more“ trpezlivosti. Takýchto profesionálnych ornitológov je, aj na Slovensku, stále pomerne málo. Amatérska ornitológia chytila za srdce stovky ľudí a dostať sa k nej je, naopak, relatívne jednoduché.
 
Či už sú takíto amatérski ornitológovia organizovaní, alebo nie, venujú sa vtákom predovšetkým vo svojom voľnom čase. Obvykle sa tejto voľnočasovej aktivite hovorí, už aj v našich kruhoch, „birdwatching“ či „birding“, alebo jednoducho „vtáčkárenie“. Okrem tradičného pozorovania vtáctva pre potešenie zahŕňa vtáčkárenie, už takmer neodmysliteľne, aj ochranu vtáctva, monitoring území v rámci rôznych sčítavacích a mapovacích programov, ale aj krúžkovanie vtákov. V poslednom období je obľúbenou „vtáčkárskou“ činnosťou aj fotografovanie vtáctva rôznymi teleobjektívmi.
 
Ak sa chce niekto venovať takejto ornitológii, nepotrebuje k tomu žiadnu nadštandardnú či drahú výbavu, ani spomínaný teleobjektív. Potrebuje predovšetkým ďalekohľad a voľný čas. Ale ani pri kúpe ďalekohľadu dnes nie je nutné prehnane investovať, začiatočník nepotrebuje dusíkaté výplne, pogumované telo či špičkové sklá. Aj spomedzi lacnejších neznačkových produktov sa dá vybrať ďalekohľad, ktorý na určovanie vtákov úplne stačí. Ich kvalita sa totižto za posledné roky výrazne zlepšila. Odporúčam začínať s menším priblížením (max. 7-8 x 45-50 mm), ruka si bude chvíľu zvykať na zameranie rýchlo poskakujúceho „objektu“. Rozhodne ale neodporúčam „zoomovacie“ ďalekohľady, obraz je po „vyzoomovaní“ obvykle rozmazaný a po páde (poškodení) takéhoto ďalekohľadu dochádza k rozdvojovaniu obrazu, čo môže pozorovateľovi v neposlednom rade aj zbytočne namáhať zrak.
 
Okrem času a ďalekohľadu potrebuje začínajúci ornitológ aj nejaké tie informácie o tom, čo vlastne pozoruje. Na tento účel výborne poslúžia nespočetné určovacie príručky. Je však  lepšie uprednostniť knihu s kresbami (napr. Collins Bird Guide), fotografie na určovanie vtákov nie sú vhodné, často skresľujú. Úplne najlepšie ale je, ak má začínajúci ornitológ možnosť chodiť do terénu s niekým skúsenejším. Poznatky získané rokmi praxe sú na nezaplatenie a nahradia aj desať príručiek. V neposlednom rade, chodiť v páre či skupinke je rozhodne bezpečnejšie.
 
Nakontaktovať sa na takýchto ornitológov, ktorí by spoločne s vami (a radi) brázdili vtáčkárske trasy, nie je jednoduché. Našťastie aj na Slovensku existuje niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré takýchto ornitológov združujú (napr. SOS/BirdLife Slovensko či Ochrana dravcov na Slovensku). Za pokus nič nedáte. Ak by ste sa ale radi naučili niečo o vtákoch a o ich určovaní aj trošku menej „vtieravou“ formou, potom je tu ešte jedna možnosť. Ako Ornitologická poradňa organizujeme 2 x do mesiaca kurzy poznávania vtáctva. Vždy sa venujeme inému typu prostredia, kurzy sú výhradne v teréne a trvajú 3-5 hodín. Zatiaľ sa konajú prevažne na Považí, ale pripravujeme aj nejaké tie „výlety“. Kurzy boli doteraz bezplatné, ale kvôli pokrytiu nákladov na propagáciu sme sa rozhodli ich spoplatniť, symbolicky, sumou 1 euro. Pre jednotlivca to nie je nič, ale nám to pomáha osloviť viac ľudí, ktorí majú o vtáctvo záujem, no nevedia sa k ornitológii dostať bližšie.
 
Potom je tu ešte tá profesionálna stránka ornitológie. Existuje veľa príkladov špičkových amatérskych ornitológov, ktorí sa stali, po rokoch, naozaj uznávanými odborníkmi. Toto je však dlhá cesta k „profesionalizácii“, žiada si to veľa voľného času, mať šťastie na dobrú problematiku a mať aj dobré nápady a byť aj niečo viac ako nadšenec. „Skratkou“ je v tomto smere štúdium biologických alebo environmentálnych odborov na niektorej zo slovenských univerzít. Nikde neskončíte priamo ako „ornitológ“, ale takúto profiláciu Vám zabezpečí výber ornitologickej témy na diplomovú a ideálne aj dizertačnú prácu.
 
A  dá sa teda ornitológiou aj živiť? Áno, dá, je to aj práca, v ktorej sa v pracovnom čase môžete zaoberať vtákmi a niekto vám za to dokonca platí. Otázne už ale potom je, do akej miery si náplň svojej práce dokážete ovplyvniť. V tomto smere sú si amatérski ornitológovia sami sebe pánmi. Profesionál, ktorý pôsobí napríklad na univerzite, rieši väčšinou problémy, ktoré mu niekto „určuje“.
 
Sú to výskumy, kde sa ide striktne do hĺbky, riešia sa problémy z oblasti kondície vtákov, adaptácií, imunológie, parazitológie apod. To v preklade znamená, že takýto ornitológ rieši prioritne problematiku, ktorá je síce aktuálna vo vedeckých kruhoch a zavŕšená publikáciou článku vo vedeckom časopise, v praxi je však obvykle nezáživnou a vtákom ubližujúcou. Áno, robia sa aj také výskumy, ktoré vtákom nie sú veľmi príjemné. Ale našťastie aj také, ktoré vtákom, naopak, pomáhajú. Toto je tá akademická stránka profesionálnej ornitológie. Ornitológ má však aj iné, environmentálne a priemyselné, uplatnenie. Je to ale oblasť, ktorá sa na Slovensku zatiaľ iba rozvíja.    
 
Environmentálna a priemyselná ornitológia zahŕňa krátkodobé aj dlhodobé monitoringy určitých území, kde sa napríklad plánuje stavba. Mnohé stavby podliehajú posúdeniu ich vplyvu na životné prostredie a preskúmanie vtáctva na takomto území je jednou z čiastkových úloh takéhoto posúdenia. Odborné vyjadrenie ornitológa je však potrebné aj v iných oblastiach, aj pri výruboch stromov v zastavanom území, pri zatepľovaní bytových domov a pod. Byť ornitológom zatiaľ nie je „in“, ale príde doba, kedy si človek začne prírodu vážiť a kedy nájde širšie uplatnenie aj ornitológ. Takýto trend je totižto vidieť už teraz na mnohých pozitívnych príkladoch v zahraničí, kde je takáto ornitológia nielenže ďaleko obľúbenejšia, ale pracovná pozícia „ornitológ“ tu má aj svoje náležité ocenenie. Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky