VTÁČIE SOBOTY - Články - Ornitologická poradňa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VTÁČIE SOBOTY

Publikoval v Vzdelávanie verejnosti ·
...alebo prečo je dôležité vzdelávať verejnosť

Už niekoľko víkendov (najmä v sobotu, preto vtáčie soboty) organizujeme bezplatné ornitologické kurzy pre verejnosť. Robíme tak nezištne, pre dobrú vec. Našim zámerom je pritiahnuť ľudí k pozorovaniu vtáctva, pomôcť im zorientovať sa vo vtáčej ríši a nazrieť do práce ornitológa. Veríme, že spomedzi účastníkov takýchto kurzov aspoň tretinu z nich vtáky natoľko nadchnú, že sa im budú venovať aj naďalej. Ich ďalšia angažovanosť sa síce nevyžaduje, všetko je na báze dobrovoľnosti, kto má koľko času a chuti, dúfame však v podstatnú zmenu v prístupe účastníkov k tejto „dáždnikovej“ skupine živočíchov. Vo svete stále populárnejšej, no súčasne aj stále ohrozenejšej.
 
Dáždnikové druhy, alebo dáždnikové živočíšne skupiny, sú tie, ktoré nám vedia o stave životného prostredie nielen viac povedať (ako tzv. bioindikátory), ale ktoré, ako taký „dáždnik“, zastrešia ochranu celých ekosystémov. A vtáky sú na tento účel tým najvhodnejším a najuniverzálnejším „dáždnikom“. Vtáky sú totižto všade, sú ľahko pozorovateľné a k ich monitoringu nie sú potrebné vysoko odborné znalosti. Jednoducho povedané, ornitológii sa môže venovať každý a čím viac amatérskych ornitológov bude, tým lepšie budeme poznať trendy a príčiny úbytku vtákov.

Nie je žiadnym tajomstvom, že sa menia už nie len areály rozšírenia mnohých vtáčích druhov, ale aj ich početnosť. A ohrozené už nie sú len veľké druhy vtákov, ako tomu tradične v minulosti bývalo, ale aj drobné spevavce. Úbytok je až na úrovni neuveriteľných 40-50 % veľkosti populácií! Príčiny sú viac menej známe, úbytok vypovedá najmä o zmenách v ekosystémoch (zmena tradičného hospodárenia, menej hmyzu, urbanizácia, zánik hniezdísk). Stále však nevieme, čo všetko sa dá robiť pre zmiernenie tohto radikálneho úbytku. Za masívnym hynutím malých spevavcov stojí napríklad aj niečo ďalšie. Vtáky nie sú „statické“, vďaka krídlam migrujú, čo spektrum príčin ohrozenia výrazne rozširuje. Ide pritom najmä o rôzne tragické strety počas sťahovania, strety s nepriaznivým počasím, ale aj strety s človekom: streleckou tradíciou v niektorých krajinách, so sklenenými bariérami, strety s dopravou, voľne pobehujúcimi domácimi mačkami a pod. Práve tu však existuje množstvo krokov, rozhodnutí a opatrení, ktoré môže urobiť aj jednotlivec.

Veríme, že vzdelávanie verejnosti v oblasti ornitológie je jedným z tých krokov, ktoré sú nevyhnutné pre budúce správne rozhodnutia. Je dôležité, aby ľudia vedeli, že nie sú v mestách a prírode sami, že tu žijú aj iné tvory, ktoré možno budú potrebovať ich pomoc.    
 
Ak sa aj vy chcete takýchto kurzov zúčastniť, aktuálne info nájdete tu: 
alebo 



Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky